Formanden har ordet

Igen i år har vi to skiveskydninger og så selvfølgelig fugleskydningen. I år vil vi forsøge med salonrifler til skiveskydningerne, men vi skyder stadig med 6,5 mm riffel til fugleskydningen. Af hensyn til bespisningen til både skiveskydningerne og fulgeskydningen vil det være dejligt, hvis I sender en SMS til Erik på 61378034, hvis I planlægger at komme til skydningen.

Forårsskydning 2017 og generalforsamling

Forårets første skiveskydning afholdes søndag d. 11. juni kl. 10:00
Skiveskydningerne er træning for årets fugleskydning, men indgår i konkurrencen om kåringen af årets skivekonge.
Der afholdes generalforsamling under frokosten.

Fugleskydning 2017

Årets fugleskydning afholdes lørdag d. 12. august kl. 08:00, hvor vi mødes på Nibe Torv.

Efterårsskydning 2017

Årets sidste skiveskydning afholdes søndag d. 10. september kl. 10:00
Skiveskydningerne er træning for årets fugleskydning, men indgår i konkurrencen om kåringen af årets skivekonge.

Jubilæumsbog

Nibe Byes med Omegns Skydeselskab, 150 år er titlen på den 125 siders lange bog, der blev skrevet om skydeselskabet i 2013 af Jan Dalsgaard fra Lokalhistorisk arkiv for Nibe og Omegn. Den er vi meget glade for!

Tak til sponsorerne:
• Spar Nord, Nibe
• Sparekassen Himmerland, Nibe
• Fonden for Spare og Laanekassen ved Danske Bank, Nibe
• Vokslev Sparekasses Fond

Tak til:
• Lokalhistorisk arkiv for Nibe og Omegn
• Lokalhistorisk forening for Nibe og Omegn
• Nibe Avis