Formanden har ordet

Nibe By og Omegns Skydeselskab fylder 155 år
Igen i år har vi to skiveskydninger og så selvfølgelig fugleskydningen. Vi bruger salonrifler til skiveskydningerne, men vi skyder stadig med 6,5 mm riffel til fugleskydningen.
Skiveskydningerne starter kl. 17:30. Efter skydning er der præmieoverrækkelse og spisning.
Af hensyn til bespisningen til både skiveskydningerne og fulgeskydningen vil det være dejligt, hvis I sender en SMS til Erik på 61378034, hvis I planlægger at komme til skydningen.

Forårsskydning 2018 og generalforsamling

Forårets første skiveskydning afholdes grundlovsdag tirsdag d. 5. juni kl. 17:30
Skiveskydningerne er træning for årets fugleskydning, men indgår i konkurrencen om kåringen af årets skivekonge.
Der afholdes generalforsamling samme dag.
Husk tilmelding til spisningen.

Fugleskydning 2018

Årets fugleskydning afholdes lørdag d. 11. august kl. 08:00, hvor vi mødes på Nibe Torv.

Efterårsskydning 2018

Årets sidste skiveskydning afholdes onsdag d. 5. september kl. 17:30
Skiveskydningerne er træning for årets fugleskydning, men indgår i konkurrencen om kåringen af årets skivekonge.
Husk tilmelding til spisningen.

Jubilæumsbog

Nibe Byes med Omegns Skydeselskab, 150 år er titlen på den 125 siders lange bog, der blev skrevet om skydeselskabet i 2013 af Jan Dalsgaard fra Lokalhistorisk arkiv for Nibe og Omegn. Den er vi meget glade for!

Tak til sponsorerne:
• Spar Nord, Nibe
• Sparekassen Himmerland, Nibe
• Fonden for Spare og Laanekassen ved Danske Bank, Nibe
• Vokslev Sparekasses Fond

Tak til:
• Lokalhistorisk arkiv for Nibe og Omegn
• Lokalhistorisk forening for Nibe og Omegn
• Nibe Avis