Formanden har ordet

Vi fortsætter med at starte skydningerne om formiddagen, da vi sidste år oplevede det største antal skydninger i mange år, hvilket igen gav plads til kortspil og hygge i Skalpavilionen. Vi har dog stadig plads til flere skytter, så tag bare en kammerat eller nabo der er interesseret i skydningen med ind i skydeselskabet.
Af hensyn til bespisningen vil det være dejligt, hvis I sender en SMS til Erik på 61378034 hvis I planlægger at komme til skydningen.

Forårsskydning 2016 og generalforsamling

Forårets første skiveskydning afholdes søndag d. 29. maj kl. 10:00
Skiveskydningerne er træning for årets fugleskydning, men indgår i konkurrencen om kåringen af årets skivekonge.
Der afholdes generalforsamling under frokosten.

Fugleskydning 2016

Årets fugleskydning afholdes lørdag d. 13. august kl. 08:00, hvor vi mødes på Nibe Torv.

Efterårsskydning 2016

Årets sidste skiveskydning afholdes lørdag d. 11. september kl. 10:00
Skiveskydningerne er træning for årets fugleskydning, men indgår i konkurrencen om kåringen af årets skivekonge.

Jubilæumsbog

Nibe Byes med Omegns Skydeselskab, 150 år er titlen på den 125 siders lange bog, der blev skrevet om skydeselskabet i 2013 af Jan Dalsgaard fra Lokalhistorisk arkiv for Nibe og Omegn. Den er vi meget glade for!

Tak til sponsorerne:
• Spar Nord, Nibe
• Sparekassen Himmerland, Nibe
• Fonden for Spare og Laanekassen ved Danske Bank, Nibe
• Vokslev Sparekasses Fond

Tak til:
• Lokalhistorisk arkiv for Nibe og Omegn
• Lokalhistorisk forening for Nibe og Omegn
• Nibe Avis