Formanden har ordet

Der er planlagt to skiveskydninger samt årets hovedbegivenhed fugleskydningen. Vi bruger fortsat salonrifler til alle skydninger.
Skiveskydningerne starter kl. 17:00. Efter skydning er der præmieoverrækkelse og spisning.
Af hensyn til bespisningen til både skiveskydningerne og fulgeskydningen bedes du sende en SMS til Jesper på 22793040, hvis du vil med til skydningen.
Har du selv eller andre du kender lyst til at høre mere om skydeselskabet, eller muligheden for medlemsskab, så er du også velkommen til at kontakte formanden Jesper Have.

Forårsskydning 2022 og generalforsamling

Forårets første skiveskydning afholdes onsdag d. 8. juni kl. 17:00
Skiveskydningerne er træning for årets fugleskydning, men indgår i konkurrencen om kåringen af årets skivekonge.
Der afholdes generalforsamling samme dag.
Husk tilmelding til spisningen.

Fugleskydning 2022

Årets fugleskydning afholdes lørdag d. 10. august kl. 08:00, hvor vi mødes på Nibe Torv.
Efter morgenmad hos fuglekongen mødes vi på Skal Pavillionen til skydning.
Husk tilmelding!

Efterårsskydning 2022

Årets sidste skiveskydning afholdes mandag d. 5. september kl. 17:00
Skiveskydningerne er træning for årets fugleskydning, men indgår i konkurrencen om kåringen af årets skivekonge.
Husk tilmelding til spisningen.

Jubilæumsbog

Nibe Byes med Omegns Skydeselskab, 150 år er titlen på den 125 siders lange bog, der blev skrevet om skydeselskabet i 2013 af Jan Dalsgaard fra Lokalhistorisk arkiv for Nibe og Omegn. Den er vi meget glade for!

Tak til sponsorerne:
• Spar Nord, Nibe
• Sparekassen Himmerland, Nibe
• Fonden for Spare og Laanekassen ved Danske Bank, Nibe
• Vokslev Sparekasses Fond

Tak til:
• Lokalhistorisk arkiv for Nibe og Omegn
• Lokalhistorisk forening for Nibe og Omegn
• Nibe Avis